• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Phòng kỹ thuật - Quản lý dự án

Tổ chức: 01 trưởng phòng và các nhân viên,

 

Nhiệm vụ: có trách nhiệm thực hiện quản lý kỹ thuật, giám sát thi công các gói thầu theo các hợp phần của Dự án; kiểm tra, xác nhận các khối lượng hoàn thành, bản vẽ hoàn công; các phát sinh, thay đổi...