• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Phòng kế hoạch - đấu thầu

 

Tổ chức: 01 trưởng phòng và các nhân viên

 

Nhiệm vụ: có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ lập kế hoạch thực hiện dự án, lập kế hoạch đấu thầu, lập/kiểm soát hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu và quản lý hợp đồng.