• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ban giám đốc

1. Nguyễn Văn Học – Giám đốc Ban QLDA

          - Năm sinh   : 1960

          - Quê quán: Thanh Nguyên – Thanh Liêm – Hà Nam

          - Nơi thường trú :  Tổ 9 - phường Lương Khánh Thiện – TP Phủ Lý

          - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ : Kỹ sư kinh tế xây dựng

          - Trình độ chính trị: Cao cấp

          - Điện thoại di động: 

          - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          - Nhiệm vụ: chịu trách nhiệm về tổ chức, hành chính; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Chỉ đạo, điều phối toàn bộ các hoạt động của Ban QLDA.

2. Trịnh Huy Cường – PGĐ Kỹ thuật Ban QLDA

          - Năm sinh : 1979

          - Quê quán :Bồ Đề - Bình Lục – Hà Nam

          - Nơi thường trú: Đình Tràng – phường Lam Hạ - TP Phủ Lý

          - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư cầu đường

          - Trình độ chính trị : Trung cấp

          - Điện thoại di động:

          - Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          - Nhiệm vụ : Chịu trách nhiệm về các vấn đề kỹ thuật của Dự án; giúp Giám đốc điều hành Ban QLDA các lĩnh vực liên quan

3. Phạm Thị Quỳnh Chi – PGĐ Tài chính Ban QLDA

          - Năm sinh: 1977

          - Quê quán: Thanh Liêm – Hà Nam

          - Nơi thường trú: phường Trần Hưng Đạo – TP Phủ Lý – Hà nam

          - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

          - Trình độ chính trị: Cao cấp

          - Điện thoại di động:

          - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          - Nhiệm vụ:Chịu trách nhiệm về quản lý tài chính, giúp Giám đốc điều hành Ban QLDA các lĩnh vực liên quan

4. Nguyễn Hồng Thanh  - PGĐ Kế hoạch Ban QLDA

          - Năm sinh : 1982

          - Quê quán: xã Nhân Thịnh – huyện Lý nhân – tỉnh Hà nam

          - Nơi thường trú : Tổ 10 – phường Lê Hồng Phong – TP Phủ Lý

          - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư XD công trình ngầm và mỏ

          - Trình độ chính trị: Trung cấp

          - Điện thoại di động : 

          - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            - Nhiệm vụ: chịu trách nhiệm về kế hoạch, tổ chức đấu thầu và công tác chuẩn bị dự án; giúp Giám đốc điều hành Ban QLDA các lĩnh vực liên quan