• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Phòng môi trường- Xã hội

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban QLDA về: (i) Tổ chức thực hiện bồi thường, GPMB và tái định cư của các hợp phần cùng các bên hữu quan; (ii) bảo đảm các hạng mục công trình được thực hiện tuân thủ đúng các điều khoản trong Kế hoạch quản lý môi trường (EMP) theo chính sách môi trường của NHTG và các quy định, điều luật môi trường của Chính phủ; (iii) quản lý các hoạt động và báo cáo các yêu cầu của Tư vấn giám sát Môi trường độc lập; và (iv) hỗ trợ, làm việc với các tư vấn về các khía cạnh môi trường của hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực quản lý về các chính sách an toàn.

 

Phòng kế hoạch - đấu thầu

 

Tổ chức: 01 trưởng phòng và các nhân viên

 

Nhiệm vụ: có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ lập kế hoạch thực hiện dự án, lập kế hoạch đấu thầu, lập/kiểm soát hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu và quản lý hợp đồng.

Phòng hành chính - tổng hợp

 Chịu sự quản lý, điều hành của Ban giám đốc, có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ về hành chính, quản lý trang Web, văn thư  - lưu trữ; biên, phiên dịch…

 

Phòng kỹ thuật - Quản lý dự án

Tổ chức: 01 trưởng phòng và các nhân viên,

 

Nhiệm vụ: có trách nhiệm thực hiện quản lý kỹ thuật, giám sát thi công các gói thầu theo các hợp phần của Dự án; kiểm tra, xác nhận các khối lượng hoàn thành, bản vẽ hoàn công; các phát sinh, thay đổi...

Ban giám đốc

1. Nguyễn Văn Học – Giám đốc Ban QLDA

          - Năm sinh   : 1960

          - Quê quán: Thanh Nguyên – Thanh Liêm – Hà Nam

          - Nơi thường trú :  Tổ 9 - phường Lương Khánh Thiện – TP Phủ Lý

          - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ : Kỹ sư kinh tế xây dựng

          - Trình độ chính trị: Cao cấp

          - Điện thoại di động: 

          - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          - Nhiệm vụ: chịu trách nhiệm về tổ chức, hành chính; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Chỉ đạo, điều phối toàn bộ các hoạt động của Ban QLDA.

2. Trịnh Huy Cường – PGĐ Kỹ thuật Ban QLDA

          - Năm sinh : 1979

          - Quê quán :Bồ Đề - Bình Lục – Hà Nam

          - Nơi thường trú: Đình Tràng – phường Lam Hạ - TP Phủ Lý

          - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư cầu đường

          - Trình độ chính trị : Trung cấp

          - Điện thoại di động:

          - Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          - Nhiệm vụ : Chịu trách nhiệm về các vấn đề kỹ thuật của Dự án; giúp Giám đốc điều hành Ban QLDA các lĩnh vực liên quan

3. Phạm Thị Quỳnh Chi – PGĐ Tài chính Ban QLDA

          - Năm sinh: 1977

          - Quê quán: Thanh Liêm – Hà Nam

          - Nơi thường trú: phường Trần Hưng Đạo – TP Phủ Lý – Hà nam

          - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

          - Trình độ chính trị: Cao cấp

          - Điện thoại di động:

          - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          - Nhiệm vụ:Chịu trách nhiệm về quản lý tài chính, giúp Giám đốc điều hành Ban QLDA các lĩnh vực liên quan

4. Nguyễn Hồng Thanh  - PGĐ Kế hoạch Ban QLDA

          - Năm sinh : 1982

          - Quê quán: xã Nhân Thịnh – huyện Lý nhân – tỉnh Hà nam

          - Nơi thường trú : Tổ 10 – phường Lê Hồng Phong – TP Phủ Lý

          - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư XD công trình ngầm và mỏ

          - Trình độ chính trị: Trung cấp

          - Điện thoại di động : 

          - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            - Nhiệm vụ: chịu trách nhiệm về kế hoạch, tổ chức đấu thầu và công tác chuẩn bị dự án; giúp Giám đốc điều hành Ban QLDA các lĩnh vực liên quan

       

Phòng tài chính - Kế toán

Tổ chức: 01 trưởng phòng và các nhân viên,

 

Nhiệm vụ: thực hiện quản lý tài chính, kiểm soát, thanh quyết toán, lập các báo cáo tài chính, kế hoạch tài chính theo quy định/chính sách của NHTG và của Nhà nước; quản lý các hợp đồng Kiểm toán độc lập/nội bộ của Dự án.