• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Liên hệ

BAN QLDA PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ PHỦ LÝ

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LOẠI VỪA TẠI VIỆT NAM

TIỂU DỰ ÁN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

Địa chỉ : Tầng 3 . Ban GPMB - Khu TĐC - đường Lê Công Thanh kéo dài - tổ dân phố Đình Tràng - phường Lam Hạ - thành phố Phủ Lý

Điện thoại/ Fax: 03513.883.232

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.