• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ban QLDA phát triển đô thị Phủ Lý: Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID19.

Thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Phủ Lý về việc chủ động phòng, chống dịch Covid19 tại các cơ quan, đơn vị. Trước diễn biến phức tạp của dịch, ngày 04/5/2021 Ban QLDA phát triển đô thị Phủ lý đã có Văn bản số 45/CV-PTĐT đôn đốc các đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung công tác phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

 Để đảm bảo công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao, Ban QLDA phát triển đô thị Phủ Lý đã chỉ đạo các nhà thầu chủ động khai báo y tế cho các cán bộ, công nhân và yêu cầu tuân thủ, thực hiện nghiêm 5K theo khuyến cáo của Bộ y tế. Với phương châm “chống dịch như chống giặc” các cá nhân ra vào công trường đều phải đo thân nhiệt, thực hiện bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi làm việc, sát khuẩn tay thường xuyên bằng dung dịch sát khuẩn….

 Bên cạnh đó, Ban QLDA cũng yêu cầu tư vấn giám sát & quản lý hợp đồng có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc các nhà thầu thi công nghiêm túc triển khai thực hiện trên các công trường thi công.

 Qua nắm bắt, các tư vấn, nhà thầu thi công thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch. Tại các công trường: Hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách tối thiểu 2m, thực hiện các biện pháp khử khuẩn các bề mặt, thiết bị máy móc, đeo khẩu trang, thiết bị bảo hộ cho người lao động …

 Một số hình ảnh phòng chống dịch tại công trường:

 

Các công nhân sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào công trường.