• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ban QLDA Phát triển đô thị Phủ Lý:Tổ chức hội nghị mở thầu gói thầu PL2-05A

Sáng ngày 06/12/2019, Ban QLDA Phát triển đô thị Phủ Lý đã tổ chức hội nghị mở thầu gói thầu PL2-05A : Xây dựng và nâng cấp hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật đường Biên Hòa thuộc Dự án bổ sung vốn dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam ­­­– Tiểu dự án thành phố Phủ Lý.

 

  Tham dự lễ mở thầu về phía Ban QLDA có đồng chí Nguyễn Văn Học –GĐ Ban QLDA và các đồng chí trong tổ chuyên gia xét thầu, cùng 4 đơn vị nhà thầu gồm: Tổng Công ty cổ phần Miền Trung, Công ty cổ phần xây dựng Sơn Trang, Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị- công ty cổ phần, Công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Thăng Long.

 

 Tại lễ mở thầu đại diện tổ chuyên gia đấu thầu nêu cở sở pháp lý, thực hiện kiểm tra niêm phong từng hồ sơ thầu và tiến hành mở các hồ sơ dự thầu để kiểm tra các thông tin chính trong các hồ sơ tham gia. Sau khi kiểm tra hồ sơ thầu đại diện các nhà thầu lên ký xác nhận  niêm phong hồ sơ đề xuất tài chính dưới sự chứng kiến của các nhà thầu và các bên liên quan theo quy định.

 Kết thúc hội nghị mở thầu tổ chuyên gia đấu thầu sớm hoàn tất thủ tục chấm thầu để tiến hành các bước tiếp theo của dự án. Lễ mở thầu được diễn ra công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật