• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ban QLDA phát triển đô thị phủ lý: Tổ chức lễ mở thầu gói PL4 – 28.

 Sáng ngày 09/03/2018, Ban QLDA  phát triển đô thị phủ lý đã tổ chức lễ mở hồ sơ  thầu, gói thầu PL4-28 , giám sát thi công hỗ trợ đấu thầu và quản lý hợp đồng thuộc dự án vốn bổ sung các đô thị loại vừa – Tiểu dự án thành phố Phủ lý

 

Tham dự lễ mở thầu về phía Ban QLDA có đồng chí Nguyễn Hồng Thanh – Phó GĐ Ban QLDA và các đồng chí trong tổ chuyên gia xét thầu, cùng 6 đơn vị nhà thầu tham gia. Tại lễ mở thầu đại diện tổ chuyên gia đã kiểm tra niêm phong từng hồ sơ thầu và tiến hành mở các hồ sơ dự thầu để kiểm tra các thông tin chính trong các hồ sơ tham gia. Sau khi kiểm tra hồ sơ thầu đại diện các nhà thầu lên ký xác nhận  niêm phong hồ sơ đề xuất tài chính dưới sự chứng kiến của các nhà thầu và các bên liên quan theo quy định.

 

Kết thúc hội nghị mở thầu tổ chuyên gia đấu thầu sớm hoàn tất thủ tục chấm thầu để tiến hành các bước tiếp theo của dự án. Lễ mở thầu được diễn ra công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật.

                                                                                                                                              NH