• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ngân hàng Thế Giới (WB): Tổ chức tập huấn phần mềm trao đổi thông tin đấu thầu cho các Tiểu dự án

Trong 2 ngày 26- 27/7 vừa qua, Ngân hàng Thế giới (WB) đã tổ chức buổi tập huấn phần mềm trao đổi thông tin đấu thầu cho các Tiểu dự án Lào Cai, Đà Nẵng và Phủ Lý.

 

Tại buổi tập  huấn, cán bộ của Ngân hàng thế giới (WB) đã giới thiệu tổng quan về phần mềm giúp các học viên nắm bắt nhanh về các kỹ năng cũng như chức năng trước khi đi vào thực hành. Vì đây là hệ thống giúp trao đổi thông tin đấu thầu giữa WB với các Ban QLDA,  mục đích giúp các Ban QLDA cập nhật, chia sẻ và sử dụng một nguồn dữ liệu thông tin đấu thầu  thống nhất được lưu giữ trên hệ thống.

 

 Ngoài ra, hệ thống còn có một số tính năng trên phần mềm: Lập kế hoạch và theo dõi hoạt động, lưu giữ tài liệu hợp lý và tự động đăng thông tin đấu thầu, các tính năng này nhằm hỗ trợ cho các Ban QLDA khi thực hiện lập kế hoạch đấu thầu và theo dõi quy trình thực hiện được thuận lợi hơn, giảm thiểu sự sai sót trong các khâu thực hiện dự án.

 Thông qua buổi tập huấn đã giúp các học viên nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ từ đó góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động đấu thầu tại Tiểu dự án.

Nguyễn Hà