• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ban QLDA phát triển đô thị Phủ Lý: Tập trung thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

Tiểu dự án thành phố Phủ Lý thuộc dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam. Được thực hiện từ năm 2011 đến nay, Tiểu dự án đã trao và thực hiện hợp đồng cho 41 gói thầu. Tổng giá trị các hợp đồng là 49,5 triệu USD trong đó: 8 gói thầu xây lắp, 26 gói thầu tư vấn, 6 gói thầu mua sắm, 01 gói đào tạo, tập huấn. Còn 05 gói thầu đang triển khai thực hiện bao gồm: 03 gói thầu tư vấn, 02 gói thầu mua sắm.

 

   Với chức năng nhiệm vụ được giao cùng với sự nỗ lực phấn đấu, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thi công, tư vấn giám sát thực hiện. Trong năm 2016, Ban QLDA đã cơ bản hoàn thành theo đúng chương trình, tiến độ đề ra như: Hoàn thành quyết toán cho giai đoạn 1 của dự án được 15 gói thầu; công tác giải ngân vốn ODA tính đến ngày 25/1/2017 đạt 78,6% so với tổng số vốn cam kết; Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện kiểm toán cho 03 gói thầu xây lắp; Thanh tra Bộ Tài chính thực hiện cho 02 gói thầu xây lắp; Thanh tra tỉnh Hà Nam thực hiện cho 02 gói thầu xây lắp. Về các gói thầu xây lắp đang triển khai thực hiện, như: PL2-01, PL3-02, PL2-03 tính đến nay đã cơ bản hoàn thành đáp ứng tiến độ, chất lượng đề ra.

Cùng với đó, Ban QLDA luôn cử cán bộ theo dõi, bám sát hiện trường, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ thi công tại hiện trường đảm bảo đúng tiến độ, an toàn lao động trong quá trình thi công…

 Hình ảnh  một số gói thầu đang triển khai thi công:

 Xây dựng hồ điều hòa Lam Hạ 2 thuộc gói thầu PL2-01.

Xây dựng cầu Liêm chính thuộc gói thầu PL3-02.

 Xây dựng kè chống ngập úng bờ Bắc sông Châu.

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2016. Ban QLDA đã tập trung xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Vì đây là năm cuối của hiệp định gốc buộc các tiểu dự án phải hoàn thành quyết toán tất cả các gói thầu để đóng lại hiệp định theo đúng tiến độ. Do vậy, lãnh đạo Ban QLDA đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất: Đối với ba gói thầu xây lắp (PL3-02; PL2-01; PL2-03) cần khẩn trương hoàn thành nghiệm thu kỹ thuật theo hợp đồng đã ký để bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 12 năm 2017. Riêng gói thầu PL2-03 phấn đấu nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 3 năm 2018.

Thứ hai: Song song với công tác thi công các gói thầu thì việc thanh quyết toán, kiểm toán của từng gói thầu cần phải hoàn thành theo đúng quy định, tiến độ đề ra.

Thứ ba: Đối với các hạng mục bổ sung vào Tiểu dự án, cần tập trung phối hợp, bám sát với Ban chỉ đạo của tỉnh, các sở ban ngành liên quan, đặc biệt là các Bộ ngành trung ương để sớm có văn bản trình văn phòng Chính phủ và văn phòng Chủ tịch nước chấp thuận chủ trương để Hiệp định vay vốn bổ sung (AF) sớm được đàm phán, ký kết.

Để đạt được đúng tiến độ, Ban QLDA cũng đã tập trung chỉ đạo, yêu cầu các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát lên kế hoạch đăng ký tiến độ cụ thể đối với từng hạng mục công trình và chấp hành tuyệt đối thi công theo hồ sơ thiết kế dưới sự giám sát chặt chẽ của tư vấn giám sát và Ban QLDA tránh tình trạng tự ý làm dẫn đến sai sót làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án, đảm bảo chất lượng, an toàn trong quá trình thi công. Đồng thời đề xuất phương án giải quyết, tham mưu giúp chủ đầu tư trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong thời gian tới, Ban QLDA tiếp tục nâng cao năng lực, kinh nghiệm tập trung khắc phục những khó khăn, tồn tại cùng với các đơn vị liên quan triển khai việc quản lý, thực hiện các gói thầu xây lắp đảm bảo chất lượng, kỹ thuật theo yêu cầu của Nhà tài trợ.

 

Nguyễn Hà