• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA

Trong năm 2012, tỉnh Hà Nam có 04 dự án đang triển khai thực hiện gồm: Dự án năng lượng nông thôn II (REII);dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Phủ Lý; dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam - tiểu dự án thành phố Phủ Lý; dự án quản lý ô nhiễm công nghiệp tại các khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Nhuệ - Đáy tỉnh Hà Nam.

           Dự án điện RE II mở rộng tỉnh Hà Nam được thực hiện trên địa bàn 24 xã thuộc 05 huyện của tỉnh Hà Nam bao gồm: Huyện Duy Tiên (xã Chuyên Ngoại, Đọi Sơn, Hoàng Đông, Mộc Bắc, Tiên Nội, Tiên Ngoại); huyện Lý Nhân (Đức Lý, Chính Lý, Nguyên Lý, Nhân Hưng, Nhân Mỹ, Nhân Nghĩa, Phú Phúc, Xuân Khê); huyện Bình Lục (xã Đinh Xá, Vũ Bản); huyện Thanh Liêm (xã Thanh Nguyên, Thanh Tuyền, Thanh Phong); huyện Kim Bảng (xã Hoàng Tây, Lê Hồ, Nguyễn Uý, Nhật Tân, Tượng Lĩnh). Hiện nay đã thực hiện hoàn thành các gói thầu xây lắp trên địa bàn 24 xã, đã nghiệm thu và bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng. Khối lượng thực hiện luỹ kế đến hết quý IV năm 2011 là 113,43 tỷ đồng bằng 100% khối lượng theo hợp đồng đã ký kết, trong đó giá trị xây lắp là 102,61 tỷ đồng, chi phí khác là 10,81 tỷ đồng.

          Dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Phủ Lý, khối lượng thực hiện luỹ kế từ khởi công thực hiện đến ngày 15/12/2012 đạt 186,1 tỷ đồng, khối lượng thực hiện 12 tháng trong năm đạt 12 tỷ đồng.

           Đối với Dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam - tiểu dự án thành phố Phủ Lý, đã tổ chức thực hiện các công việc: Đấu thầu gói thầu xây lắp trường tiểu học và mầm non Quang Trung (gói thầu PL1.01) theo đúng quy định của WB (ngày 01/10/2012 đã thực hiện mở thầu gói thầu trên); ký kết hợp đồng đối với nhà thầu trúng thầu gói thầu xây lắp trường tiểu học và mầm non Quang Trung (gói thầu PL1.01); mời và đánh giá hồ sơ bày tỏ quan tâm gói thầu PL4-06B về tư vấn giám sát thi công, quản lý hợp đồng cho toàn bộ dự án (trừ gói thầu PL1-01) và trợ giúp đấu thầu cho các hợp đồng giai đoạn 2. Tổng khối lượng thực hiện luỹ kế đến năm 2012 là 90.600 triệu đồng (bao gồm cả giá trị thực hiện các gói thầu tư vấn, giải phóng mặt bằng, xây lắp), trong đó khối lượng thực hiện của gói thầu xây lắp (PL1-01) là 3.000 triệu đồng. Tổng số vốn đối ứng đã bố trí luỹ kế đến hết năm 2012 là 81.350 triệu đồng, trong đó số vốn đối ứng năm 2012 là 61.874 triệu đồng. Tổng số vốn ODA đã bố trí là 2 triệu USD.

          Dự án quản lý ô nhiễm công nghiệp tại các khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Nhuệ - Đáy tỉnh Hà Nam đang triển khai thực hiện các bước đầu tư theo quy định để chuẩn bị cho công tác thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản: Lập hồ sơ mời thầu, thực hiện thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu.

          Ngoài ra có 04 dự án khác đang trong quá trình lập đề cương chi tiết để kêu gọi và vận động các nhà tài trợ: Dự án đầu tư xây dựng các trạm bơm đầu mối khu vực thành phố Phủ Lý phục vụ việc tiêu thoát nước chống ngập úng và kết hợp sản xuất nông nghiệp; dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và mua sắm trang thiết bị dạy nghề cho Trường Cao đẳng Nghề Hà Nam; dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế cho các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, tuyến huyện và cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới một số hạng mục của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, dự án đầu tư mua sắm thiết bị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Nam.

          Trong quá trình thực hiện các dự án có một số vướng mắc: Một số dự án đang triển khai thực hiện trong kế hoạch năm 2012 chưa được bố trí vốn đối ứng nên gây khó khăn cho việc tổ chức triển khai thực hiện và công tác quyết toán hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng; công tác chuẩn bị các thủ tục đầu tư của một số dự án còn chậm, chưa đạt yêu cầu về tiến độ và kế hoạch đã xây dựng; một số tuyến lắp đặt hệ thống đường ống thu gom nước thải gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng như tuyến đường D4, D3 và N1- đường 42m thuộc dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Phủ Lý (nguyên nhân do mặt bằng tuyến ống phụ thuộc vào các dự án đang được triển khai)...

          Nhìn chung, việc triển khai thực hiện các dự án đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước và nhà tài trợ./.