• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ban QLDA phát triển đô thị Phủ Lý: Tổ chức lễ mở thầu gói thầu PL2-06

Sáng ngày 11/12/2020, Ban QLDA phát triển đô thị Phủ Lý đã tiến hành tổ chức hội nghị mở thầu điện tử gói thầu PL2-06: Xây dựng kè Nam sông Châu Giang thuộc Tiểu dự án thành phố Phủ Lý (vay vốn bổ sung).

 

Tham dự lễ mở thầu có đồng chí Phạm Minh Đán - Phó trưởng phòng QLĐT thành phố; cùng dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hà Anh Tuấn - Giám đốc Ban QLDA PTĐT Phủ Lý (đại diện Bên mời thầu); đại diện Tư vấn hỗ trợ đấu thầu và Tổ chuyên gia đấu thầu. Tại lễ mở thầu, Tư vấn hỗ trợ đấu thầu và Tổ chuyên gia đấu thầu đã tiến hành mở thầu điện tử gói thầu PL2-06: Xây dựng kè Nam sông Châu Giang trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Kết quả mở thầu có 03 Nhà thầu tham dự, gồm: Công ty cổ phần xây dựng đê kè và phát triển nông thôn Hải Dương; Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi; Tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển Hải Sơn - Tổng công ty 86. Buổi mở thầu được tổ chức công khai, minh bạch, khách quan theo đúng quy định của Luật đấu thầu.

 

Kết thúc buổi lễ mở thầu, đồng chí Nguyễn Hà Anh Tuấn - Giám đốc Ban QLDA PTĐT đã phát biểu chỉ đạo: Yêu cầu Tổ chuyên gia đấu thầu cần khẩn trương nghiên cứu đánh giá Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu; bám sát các tiêu chí đánh giá của Hồ sơ mời thầu để đánh giá; chấm thầu đảm bảo khách quan, công tâm, trung thực và bảo mật thông tin trong suốt quá trình đánh giá.

Sau buổi lễ mở thầu, các thành viên trong Tổ chuyên gia đấu thầu sẽ tiến hành các thủ tục chấm thầu đảm bảo theo đúng quy định, tiến độ để lựa chọn được nhà thầu đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia thực hiện dự án.