• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ban QLDA phát triển đô thị Phủ Lý: Tổ chức lễ mở thầu gói thầu PL2-05B.

Sáng ngày 10/12/2020, Ban QLDA phát triển đô thị Phủ Lý đã tiến hành tổ chức hội nghị mở thầu điện tử gói thầu PL2-05B: Xây dựng hồ điều hòa Lam Hạ 1 thuộc Tiểu dự án thành phố Phủ Lý (vay vốn bổ sung).

 Tham dự lễ mở thầu, về phía Chủ đầu tư có đồng chí Nguyễn Trung Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố; cùng dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hà Anh Tuấn - Giám đốc Ban QLDA PTĐT Phủ Lý (đại diện Bên mời thầu), đại diện Tư vấn hỗ trợ đấu thầu và các đồng chí trong Tổ chuyên gia đấu thầu. Tại hội nghị Đồng chí Nguyễn Hà Anh Tuấn đã giới thiệu phạm vi, quy mô công trình; báo cáo quá trình chuẩn bị hồ sơ mời thầu, phát hành hồ sơ mời thầu đến thời điểm mở thầu được thực hiện theo đúng quy định của Luật đấu thầu. Tư vấn hỗ trợ đấu thầu và Tổ chuyên gia đấu thầu đã tiến hành mở thầu điện tử gói thầu PL2-05B: Xây dựng hồ điều hòa Lam Hạ 1 trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Kết quả mở thầu có 03 nhà thầu tham dự, gồm: Tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển Hải Sơn - Tổng công ty 86, Tổng công ty cổ phần Miền Trung, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và tổng hợp thương mại Trường Sơn.

 Kết thúc buổi lễ mở thầu, đồng chí Nguyễn Trung Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố đã phát biểu chỉ đạo: Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, sớm triển khai thi công xây dựng công trình; Đồng chí yêu cầu Ban QLDA, Tổ chuyên gia đấu thầu cần nâng cao tinh thần trách nhiệm đẩy nhanh quá trình chấm thầu, chấm thầu công tâm khách quan theo đúng tiêu chí đánh giá trong hồ sơ mời thầu và quy định của pháp luật; bảo mật thông tin trong quá trình chấm thầu;

 Buổi lễ mở thầu được diễn ra công khai, minh bạch, khách quan theo đúng quy định của Luật đấu thầu. Sau buổi lễ mở thầu, các thành viên trong tổ chuyên gia đấu thầu sẽ tiến hành các thủ tục chấm thầu đảm bảo theo đúng quy định, tiến độ để lựa chọn được nhà thầu đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án.