• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thông báo mời thầu : Gói thầu PL4-32

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Gói thầu: PL4-32: Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho việc dạy, học và sinh hoạt Trường mầm non xã Phù Vân

 

[Thông tin liên quan đến đấu thầu:]

 

 Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

 Loại thông báo

Thông báo thực

[Thông tin chung:]

 Số TBMT

20201119492   -   00

Thời điểm đăng tải 

07/11/2020 17:29

 Số hiệu KHLCNT

20201118406

 Lĩnh vực 

Hàng hóa

 Tổ chức tài trợ

WB

 Bên mời thầu

Z018856 - Ban Quản lý dự án phát triển đô thị Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

 Tên gói thầu

PL4-32: Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho việc dạy, học và sinh hoạt Trường mầm non xã Phù Vân

 Nguồn vốn

Vốn tài trợ WB

 Giá gói thầu

2.200.020.592 VND
Số tiền bằng chữ: Hai tỷ hai trăm triệu hai mươi nghìn năm trăm chín mươi hai đồng chẵn

 Loại hợp đồng

Trọn gói

 Mô tả hợp đồng

Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho việc dạy, học và sinh hoạt Trường mầm non xã Phù Vân

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Chào hàng cạnh tranh

 Phương thức đấu thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Thời gian thực hiện hợp đồng

2 Tháng

 Phát hành HSMT

Miễn phí (cùng với TBMT này)

 Phương thức hợp đồng

null

[Cách thức tham dự thầu:]

 Hình thức dự thầu

Nộp thầu điện tử

 Thời gian nhận HSDT từ ngày

07/11/2020 17:29

Đến ngày 

17/11/2020 - 15:00

 Tên ngân hàng

 

 Số tài khoản nhận tiền

 

Tên tài khoản 

 

 Địa điểm nhận HSĐX

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

[Mở thầu:]

 Thời điểm đóng/ mở thầu

17/11/2020 - 15:00

 Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

 Loại tiền chuyển đổi

 

Tại ngân hàng 

 

 Thời điểm lấy tỉ giá

 - 

[Bảo đảm dự thầu:]

 Số tiền bảo đảm dự thầu

33.000.000 VND
(Số tiền bằng chữ:) Ba mươi ba triệu đồng chẵn

 Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

 Hình thức

 

 Tên ngân hàng

 

 Số tài khoản nhận tiền

 

Tên tài khoản 

 

 Địa điểm nộp tiền

 

 Hồ sơ mời thầu

Đọc đầu tiên - Hướng dẫn dành cho nhà thầu
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu
Chương III: Tiêu chí đánh giá HSDT và năng lực nhà thầu
Chương IV. Biểu mẫu dự thầu-Bảo lãnh dự thầu
Chương IV. Giấy phép bán hàng của nhà sản xuất
Chương V: Quốc gia hợp lệ
Chương VI: Chính sách của ngân hàng - Các hành vi gian lận và Tham nhũng
Chương VII: Phạm vi yêu cầu
       
[Thông số kỹ thuật]:Thong so ky thuat.docx

Chương VIII: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương IX: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương X: Biểu mẫu hợp đồng
20201119492-00_QĐ 4143.UBND ngày 06.11.2020.pdf

 Quan tâm

Bạn Cần đăng nhập Nhà thầu để sử dụng chức năng quan tâm.

 Làm rõ HSMT