• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thông báo mời thầu : Gói thầu PL4-33

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Gói thầu: PL4-33: Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho việc dạy, học và sinh hoạt Trường tiểu học Trần Quốc Toản

 

[Thông tin liên quan đến đấu thầu:]

 

 Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

 Loại thông báo

Thông báo thực

[Thông tin chung:]

 Số TBMT

20201120841   -   00

Thời điểm đăng tải 

10/11/2020 16:57

 Số hiệu KHLCNT

20201118406

 Lĩnh vực 

Hàng hóa

 Tổ chức tài trợ

WB

 Bên mời thầu

Z018856 - Ban Quản lý dự án phát triển đô thị Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

 Tên gói thầu

PL4-33: Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho việc dạy, học và sinh hoạt Trường tiểu học Trần Quốc Toản

 Nguồn vốn

Vốn tài trợ WB

 Giá gói thầu

2.200.020.592 VND
Số tiền bằng chữ: Hai tỷ hai trăm triệu hai mươi nghìn năm trăm chín mươi hai đồng chẵn

 Loại hợp đồng

Trọn gói

 Mô tả hợp đồng

Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho việc dạy, học và sinh hoạt Trường tiểu học Trần Quốc Toản

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Chào hàng cạnh tranh

 Phương thức đấu thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Thời gian thực hiện hợp đồng

2 Tháng

 Phát hành HSMT

Miễn phí (cùng với TBMT này)

 Phương thức hợp đồng

null

[Cách thức tham dự thầu:]

 Hình thức dự thầu

Nộp thầu điện tử

 Thời gian nhận HSDT từ ngày

10/11/2020 16:57

Đến ngày 

20/11/2020 - 17:00

 Tên ngân hàng

 

 Số tài khoản nhận tiền

 

Tên tài khoản 

 

 Địa điểm nhận HSĐX

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

[Mở thầu:]

 Thời điểm đóng/ mở thầu

20/11/2020 - 17:00

 Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

 Loại tiền chuyển đổi

 

Tại ngân hàng 

 

 Thời điểm lấy tỉ giá

 - 

[Bảo đảm dự thầu:]

 Số tiền bảo đảm dự thầu

33.000.000 VND
(Số tiền bằng chữ:) Ba mươi ba triệu đồng chẵn

 Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

 Hình thức

 

 Tên ngân hàng

 

 Số tài khoản nhận tiền

 

Tên tài khoản 

 

 Địa điểm nộp tiền

 

 Hồ sơ mời thầu

Đọc đầu tiên - Hướng dẫn dành cho nhà thầu
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu
Chương III: Tiêu chí đánh giá HSDT và năng lực nhà thầu
Chương IV. Biểu mẫu dự thầu-Bảo lãnh dự thầu
Chương IV. Giấy phép bán hàng của nhà sản xuất
Chương V: Quốc gia hợp lệ
Chương VI: Chính sách của ngân hàng - Các hành vi gian lận và Tham nhũng
Chương VII: Phạm vi yêu cầu
       
[Thông số kỹ thuật]:Thong so ky thuat PL4-33 10.11.2020.docx
       
[File khác]:Thong tin bo sung.docx
Chương VIII: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương IX: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương X: Biểu mẫu hợp đồng
20201120841-00_QĐ 4154.UBND thành phố ngày 10.11.2020.pdf

 Quan tâm

Bạn Cần đăng nhập Nhà thầu để sử dụng chức năng quan tâm.