• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thông báo mời thầu : Gói thầu PL2-05B

 THÔNG BÁO MỜI THẦU

  Gói thầu : PL2-05B: Xây dựng hồ điều hòa Lam Hạ 1

 

 

[Thông tin liên quan đến đấu thầu:]

 

 Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

 Loại thông báo

Thông báo thực

[Thông tin chung:]

 Số TBMT

20201118726   -   00

Thời điểm đăng tải 

09/11/2020 18:29

 Lĩnh vực 

Xây lắp

 Bên mời thầu

Z018856 - Ban Quản lý dự án phát triển đô thị Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

 Điện thoại liên hệ

03513883232 - 0979639552

 Chủ đầu tư

Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý

 Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

 Số hiệu KHLCNT

20201118406

 Tên KHLCNT

Điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Dự án bổ sung vốn Dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Phủ Lý (Điều chỉnh KHLCNT số 20200716088 và KHLCNT số 20201000368)

 Tên gói thầu

PL2-05B: Xây dựng hồ điều hòa Lam Hạ 1

 Nguồn vốn

Vốn tài trợ WB

 Giá gói thầu

50.561.419.601 VND
Số tiền bằng chữ: Năm mươi tỷ năm trăm sáu mươi mốt triệu bốn trăm mười chín nghìn sáu trăm lẻ một đồng chẵn

 Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Thời gian thực hiện hợp đồng

16 Tháng

 Mô tả hợp đồng

Công trình bao gồm Gói thầu PL2-05B thuộc hợp phần 2 (Cải thiện vệ sinh môi trường) của Dự án bổ sung vốn dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Phủ Lý, nội dung đầu tư: Xây dựng hồ điều hòa Lam Hạ 01 - Nạo vét lòng hồ - Kè hồ - Xây dựng các tuyến đường giao thông: Đường quanh hồ, dọc khu dân cư - Hệ thống thoát nước: Quanh hồ, theo tuyến đường - Thoát nước thải - Cây xanh - Điện chiếu sang

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi

 Phát hành HSMT

Miễn phí (cùng với TBMT này)

 Phương thức hợp đồng

null

[Cách thức tham dự thầu:]

 Hình thức dự thầu

Nộp thầu điện tử

 Thời gian nhận HSDT từ ngày

09/11/2020 18:29

Đến ngày 

10/12/2020 - 09:00

 Tên ngân hàng

 

 Số tài khoản nhận tiền

 

Tên tài khoản 

 

 Địa điểm nhận HSĐX

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

[Mở thầu:]

 Thời điểm đóng/ mở thầu

10/12/2020 - 09:00

 Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

 Loại tiền chuyển đổi

 

Tại ngân hàng 

 

 Thời điểm lấy tỉ giá

 - 

[Bảo đảm dự thầu:]

 Số tiền bảo đảm dự thầu

1.500.000.000 VND
(Số tiền bằng chữ:) Một tỷ năm trăm triệu đồng chẵn

 Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

 Hình thức

 

 Tên ngân hàng

 

 Số tài khoản nhận tiền

 

Tên tài khoản 

 

 Địa điểm nộp tiền

 

 Hồ sơ mời thầu

Đọc đầu tiên - Hướng dẫn dành cho nhà thầu
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu
Chương III: Tiêu chí đánh giá HSDT và năng lực nhà thầu
Chương IV. Biểu mẫu dự thầu-Bảo lãnh dự thầu
Chương IV: Biểu mẫu dự thầu-Bảng tiên lượng
Chương V: Quốc gia hợp lệ
Chương VI: Gian lận và Tham nhũng
Chương VII: Yêu cầu về xây lắp
       [Quy định kỹ thuật]:HSMT tap 2. Yeu cau ky thuat kem bao cao danh gia tac dong moi truong 09.11.2020.zip
       [Bản vẽ]:PL2-05B_HSMT tap 3 - Ban ve thiet ke dang tai ngay 09.11.2020.zip
       [Thông tin bổ sung về công trình được đấu thầu]:Chuong 7.1. Thong tin bo sung.docx

[Yêu cầu ESHS]:Chuong 7.2. Yeu cau ESHS.docx

Chương VIII: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương IX: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương X: Biểu mẫu hợp đồng
20201118726-00_QĐ 4146.UBND ngày 06.11.2020.pdf

 Quan tâm

Bạn Cần đăng nhập Nhà thầu để sử dụng chức năng quan tâm.

 Làm rõ HSMT