• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thông báo mời thầu : Gói thầu PL1-05

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 Gói thầu: PL1-05 Nâng cấp, cải thiện hạ tầng cơ sở các khu dân cư phía Bắc phường Quang Trung; tổ dân phố Đường Ấm và Quỳnh Chân, phường Lam Hạ

 Nội dung TBMT

 

[Thông tin liên quan đến đấu thầu:]

 

 Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

 Loại thông báo

Thông báo thực

[Thông tin chung:]

 Số TBMT

20201015100   -   00

Thời điểm đăng tải 

17/10/2020 14:01

 Lĩnh vực 

Xây lắp

 Bên mời thầu

Z018856 - Ban Quản lý dự án phát triển đô thị Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

 Điện thoại liên hệ

03513883232 - 0979639552

 Chủ đầu tư

Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý

 Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

 Số hiệu KHLCNT

20201000368

 Tên KHLCNT

Điều chỉnh một số nội dung thuộc Dự án bổ sung vốn Dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam - Tiểu dư án thành phố Phủ Lý (Điều chỉnh KHLCNT số 20180536163)

 Tên gói thầu

PL1-05: Nâng cấp, cải thiện hạ tầng cơ sở các khu dân cư phía Bắc phường Quang Trung; tổ dân phố Đường Ấm và Quỳnh Chân, phường Lam Hạ

 Nguồn vốn

Vốn tài trợ WB

 Giá gói thầu

44.608.697.595 VND
Số tiền bằng chữ: Bốn mươi bốn tỷ sáu trăm lẻ tám triệu sáu trăm chín mươi bảy nghìn năm trăm chín mươi lăm đồng chẵn

 Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Thời gian thực hiện hợp đồng

16 Tháng

 Mô tả hợp đồng

Gói thầu PL1-05 thuộc hợp phần 1 (Cải thiện dịch vụ và nâng cấp hạ tầng cơ bản) của Dự án bổ sung vốn dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Phủ Lý, nội dung đầu tư: - Nâng cấp cơ sở hạ tầng khu dân cư phía Bắc phường Quang Trung, gồm các hạng mục: Đường giao thông, thoát nước, trạm bơm nước thải, điện chiếu sáng. - Nâng cấp cơ sở hạ tầng tổ dân phố Đường Ấm phường Lam Hạ, gồm các hạng mục: Đường giao thông, thoát nước, điện chiếu sáng. - Nâng cấp cơ sở hạ tầng tổ dân phố Quỳnh Chân phường Lam Hạ, gồm các hạng mục: Đường giao thông, thoát nước, điện chiếu sáng. - Đấu nối nước thải cho các hộ gia đình cho các khu dân cư phường Quang Trung; tổ dân phố Đường Ấm và Quỳnh Chân, phường Lam Hạ.

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi

 Phát hành HSMT

Miễn phí (cùng với TBMT này)

 Phương thức hợp đồng

null

[Cách thức tham dự thầu:]

 Hình thức dự thầu

Nộp thầu điện tử

 Thời gian nhận HSDT từ ngày

17/10/2020 14:01

Đến ngày 

16/11/2020 - 15:00

 Tên ngân hàng

 

 Số tài khoản nhận tiền

 

Tên tài khoản 

 

 Địa điểm nhận HSĐX

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

[Mở thầu:]

 Thời điểm đóng/ mở thầu

16/11/2020 - 15:00

 Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

 Loại tiền chuyển đổi

 

Tại ngân hàng 

 

 Thời điểm lấy tỉ giá

 - 

[Bảo đảm dự thầu:]

 Số tiền bảo đảm dự thầu

1.300.000.000 VND
(Số tiền bằng chữ:) Một tỷ ba trăm triệu đồng chẵn

 Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

 Hình thức

 

 Tên ngân hàng

 

 Số tài khoản nhận tiền

 

Tên tài khoản 

 

 Địa điểm nộp tiền

 

 Hồ sơ mời thầu

Đọc đầu tiên - Hướng dẫn dành cho nhà thầu
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu
Chương III: Tiêu chí đánh giá HSDT và năng lực nhà thầu
Chương IV. Biểu mẫu dự thầu-Bảo lãnh dự thầu
Chương IV: Biểu mẫu dự thầu-Bảng tiên lượng
Chương V: Quốc gia hợp lệ
Chương VI: Gian lận và Tham nhũng
Chương VII: Yêu cầu về xây lắp
       
[Quy định kỹ thuật]:HSMT tap 2 - Yeu cau ky thuat bao gom ca BC danh gia tac dong moi truong.pdf
       
[Bản vẽ]:PL1-05_HSMT TAP 3 - BAN VE THIET KE.zip
       
[Thông tin bổ sung về công trình được đấu thầu]:Thong tin bo sung.docx
       
[Yêu cầu ESHS]:Yeu cau ESHS.docx

Status: Downloading...
Yeu cau ESHS.docx (1 of 1)

Estimated Time Left: unknown (0.00 KB of 20.24 KB)
Rate: 131.125 KB/s

Chương VIII: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương IX: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương X: Biểu mẫu hợp đồng
20201015100-00_Quyêt định 3700.QĐ-UBND thành phố ngày 16.10.2020.pdf

 Quan tâm

Bạn Cần đăng nhập Nhà thầu để sử dụng chức năng quan tâm.

 

 Làm rõ HSMT