• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đại hội công đoàn Ban QLDA phát triển đô thị Phủ Lý nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Chiều ngày 24/10, Công đoàn cơ sở Ban QLDA phát triển đô thị Phủ Lý tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Thị Hồng Thúy – Phó chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Học - Bí thư Chi bộ - Giám đốc Ban QLDA cùng sự góp mặt của 20 đoàn viên công đoàn trong Ban.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với tổ chức công đoàn và sự cố gắng phấn đấu trong mỗi đoàn viên, công đoàn Ban QLDA luôn đoàn kết khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp đã đề ra. Đặc biệt trong các mặt:Xây dựng các phong trào thi đua, bảo vệ quyền và lợi ích cho các công đoàn viên trong Ban, phát huy tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình trong việc chăm lo đến đời sống cho các cán bộ công đoàn. Cùng với đó, hàng năm, Ban chấp hành công đoàn phát động đến các cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia các phong trào rèn luyện sức khỏe các hoạt động thể dục thể thao, phong trào đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ quỹ vì người nghèo….Công tác nữ công được đặc biệt chú trọng quan tâm, nữ công đoàn viên trong cơ quan thường xuyên tuyên truyền, phổ biến vận động chị em gương mẫu chấp hành các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục phát huy phong trào “ phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo” , xây dựng gia đình hạnh phúc. 

Bên cạnh công tác chuyên môn, Ban chấp hành công đoàn còn coi trọng công tác xây dựng Đảng; bồi dưỡng, giúp đỡ, giới thiệu mỗi năm từ 02 đến 03 đoàn viên ưu tú của công đoàn được xét kết nạp vào Đảng; đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, tổ chức quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật, các Nghị quyết công đoàn đến từng cán bộ công đoàn trong đơn vị, giúp cho đoàn viên nhận thức sâu sắc hơn về phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách sống trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Bằng những thành tích đã đạt được trong nhiều năm qua, Ban chấp hành Công đoàn Ban QLDA được Liên đoàn lao động cấp trên tặng danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh.

 

Trong nhiệm kỳ tiếp theo 2017 – 2022, Công đoàn Ban QLDA phát triển đô thị Phủ Lý tiếp tục 100% đoàn viên công đoàn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của công đoàn cấp trên đề ra.

 Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Thị Hồng Thúy – Phó chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Công đoàn cơ sở Ban QLDA đã đạt được trong những năm qua, đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 cần phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm, đổi mới phương pháp, hình thức hoạt động cho phù hợp với điều kiện thực tế và luôn giữ vững danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh.

 Tại Đại hội công đoàn BQLDA phát triển đô thị Phủ Lý cũng đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn khóa mới nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 03 đồng chí và bầu 01 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Thành phố./.

NH