• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chi bộ Ban QLDA phát triển đô thị Phủ Lý: Phấn đấu xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh

Là chi bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố Phủ Lý, những năm qua với tinh thần đoàn kết dân chủ, chi bộ Ban QLDA luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là chi bộ trong sạch, vững mạnh.

 

 

 

Tổng số đảng viên hiện có của chi bộ là 15 đồng chí với trình độ chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo bài bản cũng như lý luận chính trị vững vàng. Đây là điểm mấu chốt tạo điều kiện thuận lợi cho chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong công tác chuyên môn, chi bộ luôn có kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ đảng viên, quần chúng như: Bám sát hiện trường, kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở trực tiếp cán bộ thi công tại hiện trường theo đúng thiết kế đảm bảo tiến độ, an toàn lao động trong quá trình thi công các gói thầu. Đặc biệt trong năm 2016, ban QLDA đã thực hiện và hoàn thành quyết toán cho 15 gói thầu của giai đoạn 1 bao gồm: 01 gói thầu xây dựng trường tiểu học, mầm non Quang Trung; 05 gói thầu mua sắm hàng hóa; 09 gói thầu tư vấn. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, thanh tra một số gói thầu: kiểm toán nhà nước đã thực hiện kiểm toán 03 gói thầu xây lắp; thanh tra Bộ tài chính 02 gói thầu xây lắp; thanh tra tỉnh Hà Nam 02 gói thầu xây lắp đảm bảo công khai minh bạch trong Quản lý dự án.

Một số hình ảnh giám sát tại hiện trường của các gói thầu

 

(Ảnh hiện trường giám sát một số gói thầu)

Song song với những thành tích đã đạt được, chi bộ Ban QLDA luôn quan tâm, chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho toàn bộ đảng viên. Coi trọng công tác xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW6 (lần 2) khóa VIII. Cùng với đó, tập thể chi bộ đã triển khai đến từng đảng viên về việc ký bản cam kết tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống…

Bên cạnh việc lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, chi bộ đã quán triệt tới cán bộ đảng viên theo chỉ thị số 05 CT/TW của Bộ chính trị thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí được chi bộ chú trọng quan tâm. Hầu hết đảng viên trong chi bộ đều giữ vững bản lĩnh chính trị, giữ vững lập trường quan điểm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước. Ngoài ra, chi bộ luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các cán bộ đảng viên, quần chúng nâng cao trình độ về mọi mặt trong đó: Về lý luận chính trị: cao cấp lý luận chính trị 02 đồng chí, trung cấp lý luận chính trị 04 đồng chí; Về trình độ chuyên môn: thạc sỹ 02 đồng chí, đại học 17 đồng chí và cao đẳng 01 đồng chí. Hàng năm, việc phân loại cán bộ đảng viên cuối năm được tiến hành đúng quy trình hướng dẫn đảm bảo dân chủ và khách quan. Kết quả phân loại 100% cán bộ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 02 đồng chí được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiều năm, năm nào chi bộ cũng được Đảng ủy thành phố công nhận và tặng giấy khen là chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Có thể nói, đây cũng là nguồn động viên, cổ vũ tinh thần lớn tới toàn thể đảng viên nói chung, chi bộ Ban QLDA nói riêng. Trong những năm tiếp theo, tập thể chi bộ Ban QLDA  cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và luôn giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch, vững mạnh.

 

Nguyễn Hà