• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chi bộ Ban QLDA phát triển đô thị Phủ Lý: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Thực hiện chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh”. Chi bộ Ban QLDA phát triển đô thị Phủ Lý đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ chính trị cho toàn bộ đảng viên trong chi bộ.

 

 

 

 Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của mỗi cán bộ đảng viên, quần chúng là những việc làm thường xuyên cụ thể: Sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu hách dịch, lợi dụng chức trách quyền hạn, “nói một đằng làm một nẻo”, xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực.

Để triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Học- Bí thư chi bộ đã quán triệt các nội dung của chỉ thị số 05-CT/TW tới toàn bộ đảng viên trong chi bộ đồng thời cũng yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên cần nêu cao ý thức trách nhiệm trong công việc, tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ quản lý, mỗi cá nhân cần xây dựng kế hoạch, mục tiêu học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tính trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Hàng năm, chi bộ luôn quan tâm chú trọng công tác bồi dưỡng phát triển Đảng viên, trong năm vừa qua chi bộ đã cử 03 quần chúng ưu tú đi học lớp cảm tình Đảng, tổng số Đảng viên sinh hoạt trong chi bộ hiện nay là 15 đồng chí. Bên cạnh đó chi bộ đã duy trì nghiêm nề nếp sinh hoạt Đảng, nâng cao tính đấu tranh phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Đảng, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh ngại đấu tranh phê bình đảm bảo nâng cao tính “ Lãnh đạo, giáo dục, chiến đấu”. Chất lượng Đảng viên trong chi bộ ngày càng được nâng cao, xây dựng khối đoàn kết trong Đảng ngày càng vững chắc. Công tác kiểm tra, giám sát nhắc nhở cán bộ đảng viên trong chi bộ luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ, lấy tự phê bình để rèn luyện phẩm chất nhân cách trong mỗi quần chúng.

Thông qua việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, đây cũng là dịp để mỗi cán bộ đảng viên luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công việc cũng như trong cuộc sống đời thường, thực hiện có hiệu quả “ Nói đi đôi với làm”, không ngừng tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống giản dị trong sáng vì nhân dân sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.

 

Nguyễn Hà