• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hiệu quả của công tác truyền thông trong hoạt động Tiểu dự án thành phố Phủ Lý

Nói đến công tác truyền thông hẳn ai trong chúng ta đều biết đây là một kênh tuyên truyền  nhanh nhất, hiệu quả nhất, tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống. Nó trở thành một vũ khí sắc bén cho công tác tuyên truyền hoạt động của Tiểu dự án.


Một số hình ảnh truyền thông tại cơ sở.

Tính đến nay, sau hơn ba năm triển khai thực hiện, dưới sự phối hợp giữa Ban QLDA và đơn vị tư vấn, công tác truyền thông được triển khai một cách hiệu quả góp phần tích cực trong việc nhận thức của người dân về dự án, về nếp sống đô thị mới. Cùng với đó, các ấn phẩm truyền thông luôn được chú trọng, đa dạng phong phú về nội dung cũng như hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng tiếp nhận từ cán bộ đến công nhân công trường đặc biệt là người dân. Đây là nhóm đối tượng quan trọng trong công tác hoạt động tuyên truyền.

 Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông cho cán bộ cơ sở.

Bên cạnh đó, để nâng cao tính hiệu quả trong công tác truyền thông, Ban QLDA cũng đã phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức khóa tập huấn về kỹ năng truyền thông cho  cán bộ cơ sở tại các xã, phường nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án.

 Thông qua khóa tập huấn nhằm cung cấp cho đội ngũ cán bộ cơ sở những kiến thức cơ bản về kỹ năng tuyên truyền, từ đó vận dụng triển khai tới cơ sở một cách hiệu quả để người dân nắm được các thông tin cơ bản về dự án, hiểu được lợi ích và tầm quan trọng mà dự án mang lại. Không những vậy, các hoạt động truyền thông luôn được triển khai kịp thời như: tiến hành treo các mẫu áp phích tại các trục giao thông chính, trong khu dân cư, nhà văn hóa, xung quanh công trường vì đây là những địa điểm thu hút sự chú ý của người dân. Giúp người dân tiếp nhận và nắm bắt nhanh các thông tin về dự án.

 Tiến hành treo các mẫu áp phích tại cơ sở.

Có thể thấy việc đẩy mạnh công tác truyền thông trong dự án đã mang lại hiệu quả thiết thực. Kết quả truyền thông tại cơ sở cho thấy hầu hết người dân đều nhận thức được rõ hơn lợi ích của dự án mang lại, nó góp phần không nhỏ giúp dự án triển khai một cách thuận lợi cũng như hoàn thành theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

Nguyễn Hà