• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chi tiết NĐ 63/2014/NĐ-CP

PropertyValue
Name:NĐ 63/2014/NĐ-CP
Diễn giải:

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Tên File:Link to VJS3P58GBYN4
Kích cỡ: Unknown
Kiểu file:vn/file/VJS3P58GBYN4 (: link)
Người tạo:oda
Tạo trên: 03/10/2017 09:53
Người được xem:Everybody
Duy trì:oda
Số lượng xem:357 Số lượng xem
Cập nhật lần cuối: 03/10/2017 09:56
Trang chủ:
:
: