• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chi tiết Hướng dẫn tuyển chọn và thuê tư vấn

PropertyValue
Name:Hướng dẫn tuyển chọn và thuê tư vấn
Diễn giải:

Sổ tay hướng dẫn tuyển chọn và thuê tư vấn do bên vay của Ngân hàng thế giới thực hiện năm 2006

Tên File:Link to MFZETLAADNV8
Kích cỡ: Unknown
Kiểu file:vn/file/MFZETLAADNV8 (: link)
Người tạo:oda
Tạo trên: 03/10/2017 09:21
Người được xem:Everybody
Duy trì:oda
Số lượng xem:398 Số lượng xem
Cập nhật lần cuối: 03/10/2017 09:32
Trang chủ:
:
: