• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chi tiết Hướng dẫn mua sắm bằng vốn vay WB

PropertyValue
Name:Hướng dẫn mua sắm bằng vốn vay WB
Diễn giải:

Sổ tay hướng dẫn mua sắm bằng vốn vay IBRD và tín dụng IDA năm 2006

Tên File:Link to LIGIXU63LIFC
Kích cỡ: Unknown
Kiểu file:vn/file/LIGIXU63LIFC (: link)
Người tạo:oda
Tạo trên: 03/10/2017 09:13
Người được xem:Everybody
Duy trì:oda
Số lượng xem:362 Số lượng xem
Cập nhật lần cuối: 03/10/2017 09:20
Trang chủ:
:
: