• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thêm 5 trường hợp được giảm tiền sử dụng đất

Theo Thông tư số 332/2016/TT-BTC (có hiệu lực thi hành từ ngày 10/2/2017) của Bộ Tài chính về thu tiền sử dụng đất sẽ có thêm 5 trường hợp được giảm tiền sử dụng đất.
 

Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, trong đó quy định việc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ở.

Theo đó, việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở quy định tại Điều 79 của Luật Đất đai.

Cụ thể, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu thiet ke website nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xây dựng website tour du lịch 
, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc bồi thường về đất được thực hiện như sau (1):

Điểm mới trong thu hồi và bồi thường của Luật đất đai

- Luật Đất Đai 2013 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014. Luật mới đã khắc phục những điểm hạn chế chưa được quy định trong luật cũ và giải quyết được những vấn đề còn khó khăn trong thực tiễn về bồi thường và thu hồi đất.

 

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo

Chúng tôi đã có buổi phỏng vấn với Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội về những điểm mới về bồi thường và thu hồi đất.

Để chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đi vào cuộc sống

Thực tiễn cho thấy còn nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã dẫn tới tình trạng so bì, khiếu nại của người dân.